Chicago och Rifiki

När spelet Chicago togs fram togs mycket inspiration från vanlig poker. Det finns lite olika kända regler och varianter till Chicago, så det kan hända att man får gå igenom och bestämma vilka regler man håller sig till innan man börjar spela för att undvika konflikter. Reglerna skiljer sig ofta inte speciellt mycket, men det kan vara små saker så som vem som börjar att lägga det första kortet eller att man får fler poäng om man går ut på ett lågt kort.

Spelet

Varje spelare börjar med att få fem kort och får sedan möjlighet att göra tre byten. Genom dessa byten är målet att få så bra hand som möjligt, för att vinna mot de andra spelarna. Man får under dessa tre byten byta hur många kort man vill, allt ifrån alla fem till ett. Väljer man att bara byta ett kort så kan man välja att ta ett öppet. Det innebär att man får se det första kortet och välja om man vill ha det eller om man vill ha ett nytt kort. Efter att alla deltagare gjort sina tre byten börjar man att spela. Det gör man genom att spelaren som sitter till vänster om personen som delar ut lägger ett av sina kort öppet på bordet så att alla ser det. Personen till vänster om denne lägger sedan ett kort i samma färg och ska försöka slå det liggande kortet. För att lyckas slå kortet som ligger måste man ha ett högre kort i samma färg, alltså slår till exempel hjärter dam hjärter knekt och hjärter tio. Den som har lagt det högsta kortet i den valda färgen när alla lagt sitt första kort vinner sticket. Man spelar sedan fem stick och det är vinnaren av varje stick som påbörjar nästa stick och får därmed välja färg. Det är personen som vinner det sista sticket som får två poäng. Efter att man spelat alla stick får alla poäng utifrån korten de fick efter de tre bytena. Vinner gör personen som först av alla lyckas nå 41 poäng.

Olika kombinationer ger olika poäng

Den som vinner det sista sticket man spelar får två poäng. Då det är väldigt svårt att vinna ett stick på ett lågt kort har man valt att lägga till en regel som säger att man får fem poäng om man lyckas vinna på en tvåa. Anledningen till detta är att det är väldigt små chanser att ingen har något högre än en tvåa i samma färg.

  • Ett par ger ett poäng, alltså två kort av samma valör.
  • Stege ger fyra poäng
  • Kåk ger sex poäng
  • Fyrtal ger 8 poäng
  • Färgstege ger 11 poäng, alltså en stege där alla kort är av samma färg (Hjärter, ruter, spader eller klöver).
  • Royal Flush ger 20 poäng

Chicago

För att en spelare ska få en Chicago måste denne vinna alla stick man spelar om i en omgång. Lyckas någon annan vinna ett stick när en person ropat Chicago får spelaren som skulle fått Chicago 15 minuspoäng. Efter att man ropat Chicago börjar man med att lägga det första kortet i spelet, oavsett om det är den personens tur eller ej. Skulle personen som ropat Chicago vinna alla stick får denne 15 poäng.

Rifki

Rifki är ett kortspel som ursprungligen kommer från Turkiet. Det är ett enkelt spel där det enda som behövs är fyra deltagare och en kortlek med 52 kort. Spelet sträcker sig över 20 utdelningar och varje deltagare ska dela ut kort fem gånger var. Personen som delar ut korten måste efter att ha tittat på sina egna kort berätta vilket kontrakt som gäller. Alla deltagare måste sammanlagt välja två positiva och tre negativa kontrakt.