Texas Hold’em och crazy pineapple

Texas Hold’em är i dagsläget den vanligaste varianten av poker. Säger man ordet poker så är det just Texas Hold’em som många tänker på. I detta spel får varje deltagare två hållkort som är privata och får inte visas för motståndarna. Senare i spelet kommer fem kort att vändas upp på bordet som alla deltagare ser. Dessa kort får alla deltagare använda sig av och genom med sina egna två kort skapa en femkortskombination. Man kan alltså antingen använda sig av alla fem kort som ligger öppet på bordet eller blanda dem med sina egna två kort.

Blinds

I denna typ av poker använder man sig av en slags knapp som kallas för dealerknapp. Den knappen markerar vart alla kort delas ut ifrån, och efter varje spelad omgång flyttas knappen runt ett steg medsols. De lilla och stora blinden satsas av de två deltagarna som sitter direkt till vänster av dealern, alltså personen med knappen framför sig. När de två (lilla och stora) har satsat blindsen så delas två hållkort ut till alla spelare. Efter att dessa kort delats ut får personen till vänster om big blind välja att antingen syna (satsa precis lika mycket som big blind), höja satsningarna mer eller lägga sig. När den första satsningsrundan är färdig ska alla deltagare ha satsat lika mycket eller lagt sig.

The flop

Efter att den första satsningstundan är färdig är det dags för dealern att lägga upp tre öppna kort i mitten av bordet. Man börjar aldrig med översta kortet i leken utan lägger alltid det åt sidan och börjar med det andra. Detta gör man främst för att undvika att någon fuskat genom att lägga ett bra kort som gynnar vissa spelare överst. Dessa tre kort får användas av alla spelare och kallas för the flop. Det är spelaren som sitter till vänster om dealern som börjar med att satsa. Denne får antingen välja att passa eller att satsa, och därmed öppna potten. När andra satsningsrundan är färdig har alla deltagare satsat lika mycket eller lagt sig.

The turn

Efter att den andra satsningsrundan är färdig läggs ännu ett öppet kort på bordet, Detta kort kallas för the turn och är precis som de två första tillgängliga för alla spelare. Tredje satsningsrundan går till på precis samma sätt som the flop och är klar när alla satsat lika mycket eller lagt sig.

The river

När den tredje satsningsomgången är färdig är det dags för fjärde, som kallas för the river. Nu ska dealern ännu en gång lägga ett öppet kort på bordet, och det är det sista kortet som spelarna kan använda sig av i spelet. Denna satsningsrunda går till på precis samma sätt som de tidigare.

Showdown

Efter att den fjärde satsningsrunan är färdig är det dags för spelarna att visa sina händer. Alla spelare som är kvar i spelet får med hjälp av sina två kort och de som ligger på bordet bilda en femkortskombination som ska bli så bra som möjligt. Spelaren med den bästa femkortskombinationen vinner handen, och är det två spelare med lika bra händer så delar dessa på potten. Några olika kombinationer som är bra är kåk, färg, stege och trepar.

Crazy Pineapple

Crazy pineapple är ett kortspel som påminner om ohama pokeroch Texas Hold’em. Precis som i de pokerspelen får spelarna fem kort som läggs öppet på bordet som alla får använda sig av. I Crazy Pineapple får alla deltagare till skillnad från i Texas Hold’em tre kort och inte två. När alla fem kort ligger på bordet måste alla spelarna dock kasta ett av de tre korten, så att de endast har två på handen.