Canasta och Plump

I den här artikeln kommer vi att gå igenom detta:

  • Målet i Canasta är att bygga canasta (få sju kort av samma värde) och på så sätt samla poäng.
  • Canasta använder totalt 108 kort inklusive alla jokrar, medan femhundra endast använder 52 kort.
  • Spelet innehåller naturliga och vilda kort, där vilda kort är tvåor och jokrar.
  • Plump är ett kortspel som kan spelas med 3-7 deltagare och kan pågå relativt länge.
  • I Plump får spelarna gissa hur många stick de tror de kommer att vinna innan spelet börjar.

Canasta

Canasta är ett kortspel som på många sätt liknar femhundra. Skillnaden mellan dessa spel är att man i Canasta använder sig av totalt 108 kort inklusive alla jokrar, medan man i femhundra endast använder 52. Innan man börjar spela så väljer spelarna gemensamt om ett eller två kort ska plockas bort från högen varje gång, och även om man vill kräva en eller två canasta för att man ska kunna få avsluta.

Mål

Målet i Canasta är att bygga canasta (få sju kort av samma värde) och på så sätt samla poäng.

Spelet

Innan spelet börjar blandas alla kort, och varje spelare ska sedan få elva kort var. Alla andra kort läggs ner på bordet med baksidan upp, och ett kort läggs bredvid högen öppet. I spelet finns det naturliga och vilda kort. Vilda kort är tvåor och jokrar, medan alla kort från ess till fyra är naturliga kort. De röda treorna som finns i leken används som bonuskort, och används endast till avslut. Är det första öppna kortet en röd trea eller ett vilt kort så blir spelhögen låst. Det markerar man med att lägga kortet på tvären och sedan dras ett nytt kort från högen. Såhär fortsätter man sedan tills det översta kortet inte är ett vilt kort eller en röd trea.

Plump

Plump är ett kortspel man kan spela med allt från tre till sju deltagare, och det kan hålla på relativt länge. För att kunna spela plump behöver man endast en kortlek med 52 kort och något att skriva på, till exempel papper eller anteckningar på mobilen. Innan spelet drar igång så får varje spelare lika många kort, hur många kort alla får beror på hur många deltagare som är med. Korten delas ut tills det inte finns tillräckligt många kvar för att alla ska få lika många, och man lägger sedan undan de resterande korten.

Därefter kollar alla spelare på sina egna kort och avgör därefter hur många stick man tror att man kommer att vinna. Alla säger därefter hur många man tror att man vinner och det skrivs sedan ner. Personen som sist meddelar hur många denne tror att den kommer att vinna får inte välja ett nummer som gör att antalet sammanräknade blir samma som antalet stick som kommer att spelas. Det gör alltså att det är helt omöjligt för alla spelaren att vinna precis så många stick som de trott att de skulle göra.

Den som sagt att den kommer att vinna flest stick är den som får börja med att lägga det första kortet med framsidan uppåt på bordet. De andra ska sedan lägga kort som har samma färg som det första kortet. Den som lagt det högsta kortet i den färgen när alla lagt det första kortet vinner sticket och får lägga det första kortet i nästa stick. Så håller man sedan på tills alla kort är utspelade. Därefter räknar man ihop hur många stick varje deltagare vunnit och jämför det med antalet alla trott att de skulle vinna innan spelet började.

De spelare som vunnit precis så många stick som de trodde sig skulle göra får sedan 10 poäng plus ett poäng för alla stick de tog. Alla spelare som inte lyckades vinna antalet stick de gissade på får en plump på pappret. Man börjar sedan om och påbörjar en ny omgång på precis samma sätt, och gör det lika många gånger som antalet spelare som medverkar. Det är personen som vid spelets slut samlat på sig flest poäng som vinner. Vissa lägger även till regler som säger att efter ett visst antal plumpar så åker man ur spelet och förlorar.

Lämna en kommentar