Gnällknekt

Gnällknekt är ett spel som kan spelas med tre till fem deltagare. För att kunna spela Gnällknekt behöver man till skillnad från många andra kortspel två kompletta kortlekar med 52 kort. Ess räknas som det högsta kortet i en så kallad attack och som det lägsta kortet om det används i försvar. Alla andra kort har sina normala värden och det förändras inte beroende på situation.

Spelet

Alla spelare får tre olika högar placerade framför sig på bordet med fyra kort i varje. De tre kort som ligger underst läggs med baksidan uppåt så att ingen ser dem. Det fjärde läggs sedan öppet ovanpå de tre andra. De olika högarna representerar sedan spelarens liv och därför är det viktigt att alla tydligt kan se hur många kort som varje spelare har kvar att spela för.

Därför kan det vara dumt att lägga korten direkt ovanpå varandra, då det blir svårt att se alla då. Det är bättre att placera dem lite mer överlappande i en rad då det blir enklare att räkna dem. Korten som inte används som liv ska placera i mitten av bordet med framsidan neråt. Målet i Gnällknekt är att bli den spelare som står sist kvar genom att slå ut de andra spelarna samtidigt som man försvarar sina egna liv.

Så går det till

Under spelets gång spelar man en i taget och det är personen som sitter till vänster om den som delat ut som får börja. Denne börjar med att plocka upp ett kort för varje liv han/hon har kvar i. När spelet precis har börjat får varje spelare alltså ta upp fyra kort, då det är så många liv man börjar med. Spelarna får själva välja om man vill ta korten från högen som ligger på bordet eller från högen som kommer att skapas av alla kort som spelarna slänger under spelets gång.

Man får också blanda och ta av båda högarna. Efter att personen har tagit korten får denne göra upp till två drag, antingen attack eller försvar. Man får spela med hjälp av både korten från handen och från de öppna korten från liven. Korten som ännu ligger med framsidan neråt får inte användas att spela med. Spelet är slut när alla utom en förlorat sina liv.

Attack

Väljer man att attackera en av motståndarna så lägger man ett kort på en annan spelares kort. Alla kort måste sedan slås ut i ordning, från det översta till det nedersta. Man får alltså inte slå ut ett av de kort som ligger under det översta utan att först slå ut det översta. Spelaren som attackerar måste ha ett kort i samma valör i vilken färg som helst eller ett högre kort i samma valör som kortet som slås ut.

Både kortet som attackerade och attackerades läggs sedan undan i en separat hög som sedan kan återanvändas. Vid attack finns det vissa speciella regler som tillkommer, till exempel om spelaren som attackeras har en knekt överst. En knekt går nämligen bara att besegras av en annan knekt. Har spelaren som blir attackerad två kort som har samma valör liggandes ovanpå varandra kan dessa slås ut samtidigt av ett annat par eller av en knekt. Det går alltså inte att slå ut det ena kortet i ett par genom att bara lägga ett, i undantag om det handlar om en knekt.

Försvar

När en spelare vill försvara sig läggs ett kort ned på ett av de öppna korten. En spelare får max ha tre öppna kort ovanpå sina liv, och man kan försvara sig med par. Att lägga ner kort i försvar räknas precis som attack som ett drag, och för att en motståndare ska kunna slå ut ett par måste denne ha antingen en knekt eller ett annat par. Det är alltså viktigt att både fokusera på att försvara och attackera, och inte bara det ena.

Lämna en kommentar